a další

Veselé rukavice

Jsme občanské sdružení Veselé rukavice, které je misijní službou sboru AC Havířov. Oslovujeme děti a dorost klubovou činností, pořádáním táborů a působením loutkového divadla Rukavice. Další součástí naší služby je pořádání loutkových seminářů kde předáváme zkušeností služebníkům v církvích, kteří mají zájem o práci s loutkami, zapojení dětí do služby a ušití loutek na zakázku.
Náš web je dostupný přes tento odkaz.

 

 

Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání. Učit děti doma nebo je posílat do školy?
Ačkoli nejsem žádný odborník v oblasti domácího vzdělávání (známého spíše pod názvem „domácí škola” nebo „individuální vzdělávání”), pokusím se zde popsat něco málo ze svých (zatím) drobných zkušeností i z obecných informací o DV, a představit vám, co domácí vzdělávání vlastně je i co obnáší.
Rodiče a nebo učitel rodiči delegovaný. Od 1.1.2005 byl v ČR uzákoněn nový školský zákon, v němž je domácí vzdělávání (pod názvem individuální) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. O povolení lze požádat jakoukoli základní školu v ČR. Podmínkou pro vstup do domácího vzdělávání na prvním stupni ZŠ je maturitní zkouška vyučujícího rodiče, na výuku druhého stupně ZŠ je už nutný vysokoškolský titul a vzdělávání děti na druhém stupni ZŠ je zatím stále ve fázi pokusného ověřování.
Asociace pro domácí vzdělávání. Můžete se podívat na její stránky:http://www.domaciskola.cz/.

 

 

Ovečka o.p.s.

Se snaží změnit pohled naší veřejnosti na děti s Downovým syndromem, prolomot bariéru předsudků vůči nim a prakticky pomoci rodinám, které takové dítě vychovávají. Pokud znáte ze svého okolí rodiny s dítětem s DS, zkuste jim nabídnout kontakt na Ovečku:
tel. 386 354 383,
adresa: Plachého 25,
České Budějovice,
e-mail: dsovecka@tiscali.cz
http://www.ovecka.eu//.