Jak vychovávat ke spravedlnosti

Jak vychovávat ke spravedlnosti
Kniha od Pam Forsterové – Jak vychovávat ke spravedlnosti, je určená rodičům malých, ale i dospělých dětí. Je založená na prostém principu, který se dá shrnout slovy: „Co k tomu říká Bible?“ Při výchově dětí narazí každý rodič na mnoho výchovných problémů, se kterými by se měl vypořádat. Otázkou je, co vezme za měřítko správné výchovy. Často se řídíme tím, co jsme měli doma nebo tím, co se bere za měřítko mezi lidmi, které máme kolem sebe. To však může být velmi vzdáleno tomu, co od nás rodičů při výchově dětí očekává Bůh. Proto je dobré znát Bibli a také vědět, jak s jednotlivými problémy Bůh jedná. Vezměme si například vzdor. Které dítě neprošlo obdobím vzdoru? Když vím, jaké požehnání plyne z toho, že dítě pochopí, že vzdor je špatný a snaží se jej krotit, vím, že jako rodič přináším do jeho života požehnání. Na druhou stranu ale mohu tento problém zanedbat. I o tom mluví Bible a dává příklady toho, jaké prokletí dopadá na ty, kteří si tento hřích pěstují. Moudrý rodič chce pro své děti požehnání, proto je dobré dítěti jasně vymezit pravidla, co je a co není správné v Božích očích. A tady chci upozornit na jednu velmi důležitou věc. Dítě si musí být naprosto zřejmě vědomo, že ho milujete. Potom pochopí, že je milováno i Bohem a že trest, který přichází jako následek jeho neposlušnosti, je z vaší a Boží lásky k němu. Snadno se totiž může stát, že když budete trestat dítě s Biblí v ruce a ono nebude vnímat vaší lásku, zatvrdí své srdce i vůči vám, ale i vůči Bohu. Druhá věc, která je neméně důležitá, je nechtít po dítěti to, co sami neděláme. Boží měřítko správných hodnot je velmi vysoké a my sami jako rodiče si prvně musíme své hodnoty v životě uspořádat správným způsobem, než něco podobného budeme vyžadovat od dětí. Pamatujme, že dítě je především skvělý pozorovatel a napodobuje to, co vidí. A konečně bych vás chtěla upozornit na to, že kniha nemá českého autora a samozřejmě je ovlivněna kulturou, kde autorka vyrostla. To se projevuje ve způsobu trestání i odměňování dítěte. Proto knihu nelze brát se vším všudy tak, jak je napsaná, ale jako inspiraci pro to, jak hledat Boží principy a jak je uplatňovat v rodinné výchově. Čím se například liší způsob odměňování? Autorčiny děti nedostávaly kapesné, ale něco jako výplatu, kterou se učily rozdělovat do několika „obálek“ – na desátek, na dárky, na kosmetiku, kterou by jim stejně pořídili rodiče a na peníze na útratu. Děti dostávají určitý finanční obnos za práci a své povinnosti doma a neplnění těchto povinností je „pokutováno“ z obálky na útratu. Je to součástí výchovy k tomu, aby se dítě naučilo vážit si věcí, které má a zároveň se naučilo dělat si rozpočet. Přeji vám požehnání a hodně moudrosti při hledání toho, jak vychovávat vlastní děti ke spravedlnosti. Dana Navrátilová

Jak vychovávat ke spravedlnosti Jak vychovávat ke spravedlnosti, Pam Forsterová