ODAC, nebo-li odbor dětí Apoštolské církve

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Deuteronomium 6,6-7

ODAC je tým, který v Apoštolské církvi pracuje na tom, abychom mohli dětem nabídnout kvalitní nasměrování pro jejich všestranný duchovní rozvoj.
Chceme děti pro Krista získat, vyučit je a vést je do služby.
Pokud máte děti nebo s dětmi pracujete, nabízíme vám pomoc. Na stránkách AC dětem najdete především soubory ke stažení, které vám při vaší práci s dětmi pomohou, data akcí, které chystáme, seznámíte se zde s nejrůznějšími aktivitami pro děti, které organizuje AC, upozorníme vás na zajímavé internetové stránky, které vám nabízí materiály pro vaší práci.

Pokud budete chtít práci s dětmi podpořit finančně, (naše aktivity se dějí především díky darům), můžete poslat peníze na číslo účtu pro celocírkevní práci s dětmi:

2600731332/2010, FIO banka.

Účet je plně pod kontrolou účtárny ústředí AC.

 

ODAC respektuje pravidla GDRP.

viz příloha GDRP