soutěž o poklad krále kralů

Soutěž „O poklad Krále králů“

O poklad Krále králů je soutěž znalostí Bible určená dětem a mládeži. Koná se jedenkrát za rok a může se účastnit každý, kdo splňuje věkový limit a chce si vyzkoušet a porovnat své vědomosti s ostatními vrstevníky.

Pravidla a pokyny k soutěži najdete v přílohách ke stažení, stejně tak ukázku soutěžních otázek.

Témata jednotlivých ročníků jsou předem známa.

Soutěž O poklad krále králů – pokyny
soutez_o_poklad_krale_kralu_ukazka

soutez_o_poklad_krale_kralu_- tabulka vítězů 2019

 15. ročník soutěže proběhl v těchto termínech:

1. kolo: 9. března 2019
2. kolo: 6. dubna 2019

Četli jsme z těchto knih:

Apoštol Pavel, (z knihy Skutků),

1. Samuelova 1 – 10,

Žalm 147, 1 – 11 (verše 1 – 6 zpaměti)

a pro kategorii D a E ještě 1. list Tesalonickým

Místo konání:
Olomouc, Ústí nad Labem, Havířov

Pro 16. ročník témata připravujeme a těšíme se na vaše podněty. Zatím vítězí podobenství z Nového zákona a Abraham ze Starého zákona. Verše zpaměti budou opět, ale ještě není jasné, které.

 

soutez