Kalendář akcí

Kalendář akcí

Záznamy z konferencí a seminářů z roku 2017

Záznam ze seminář pro pracovníky s dětmi, který se konal v listopadu 2017 v Olomouci naleznete ZDE

Připravujeme:

1) Semináře a setkání pro pracovníky s dětmi s týmem Randyho Thompsona proběhl v těchto termínech.

pátek 22.2. – sobota 23.3. – Valašské Meziříčí (RR, seminář)
neděle 24.2. – Olomouc (bohoslužba, seminář)
pondělí 25.2. – Břeclav (seminář)
úterý 26.2. – čtvrtek 28.2.- Kolín (setkání maminek, školní bohoslužba)
Služba přinesla veliké požehnání. mnoho dětí bylo pokřtěno Duchem svatým a mnoho vedoucích, rodičů i dětí bylo dotčeno Duchem svatým. Vedoucí týmu nám přislíbil, že příští rok přijedou zase, takže se máme na co těšit. Termín návštěvy včas oznámíme.
—————————————————————————————————
2) Mezinárodní konference pro pracovníky s dětmi proběhne 5. – 7. března 2020 ve Varšavě. Na této konferenci bývá mnoho pracovníků z různých zemí. Přinášejí nové a zajímavé podněty pro nejrůznější aktivity s dětmi.
—————————————————————————————————
3) Pro zájemce o práci s dětmi chystáme na podzim sobotní minikurz, ve kterém se dozví to základní, co potřebují, aby mohli začít vést besídku nebo klub. Nebude chybět ani nabídka literatury a pomůcek.
—————————————————————————————————

4) Soutěž O poklad Krále králů

16. ročník proběhne na jaře. termín upřesníme, ale bude odpovídat tomu, nač jsme zvyklí. Začátkem března bude 1. kolo a v dubnu proběhne kolo celostátní.
1. kolo: březen 2020
2. kolo: 18. duben 2020

Soutěžní témata:

Podobenství z Lukášova evangelia,

Abraham z knihy Genesis ze Starého zákona,

Žalm 34,12 – 20 – zpaměti

kategorii D a E ještě List Jakubův

.