Biblická soutěž

Aktualizace: Biblická soutěž 2022

Tento červen jsme se rozloučili s Dankou Navrátilovou, která biblickou soutěž v naší církvi zavedla a dlouhodobě na ní pracovala, motivovala děti, připravovala i vyhodnocovala otázky. Danka teď zaslouženě odpočívá, i když na to nevypadá, její věk jí to už dovoluje. Většina z vás máte se soutěží vlastní zkušenosti.

V posledních letech se ukázalo, že zájem o soutěž je převážně v moravskoslezském kraji. Ze zkušenosti vím, že přístup k vedení besídek a biblickému vzdělávání dětí se kraj od kraje liší. Těžko říct, jestli je to dáno tradicí a generacemi věřících lidí. Církve v Čechách jsou mladší a děkuji Bohu za to, že stále vznikají, vedoucí jsou často první generací těch, kteří děti vedou. Proto bych ráda dala příležitost dětem a rodinám napříč církví. Není to jednoduchý úkol. Vidím však, že pokud chceme pro Boží slovo získat více dětí, změna systému biblické soutěže je nutná.

Soutěž vnímám jako aktivitu, která by měla děti bavit a motivovat poznávat Boží slovo. Vidím ji jako společnou cestu za poznáním Boží pravdy. Také uvažuji v této souvislosti i o změně systému odměňování. Pokud v této souvislosti víte o možnosti sponzorství nebo jakékoliv finanční pomoci z řad firem ve vašem okolí, dejte vědět, budu ráda.

Co to prakticky znamená:

Připravené otázky zohlední nejen biblické znalosti, v praktickém směru také upevní porozumění biblickému kontextu. Otázky budou rozděleny na několik úrovní, z nichž si děti nebo týmy budou moci vybrat (lehčí otázka = méně případných získaných bodů).

Pro Vás, vedoucí, chystáme on-line seminář, kde se dozvíte, jak organizovat sborové kolo. Současně dostanete k dispozici otázky a doprovodný materiál s aktivitami. Sborové kolo by mohlo probíhat častěji, než jste zvyklí. To proto, aby děti nestály před velkým balíkem znalostí, které budou muset najednou zvládnout, ale aby své znalosti mohly ověřovat průběžně.

Celostátní kolo by mělo vyvrcholit Festivalem všech zapojených dětí.

Zatím pro vás nemám pevná data, která byste si mohli zapsat do svých kalendářů. Záleží na tom, jak rychle se nám podaří nový systém uvést do praxe. Ale také na tom, jak se bude vyvíjet covidová situace. Moc bych si přála, aby už toto období restrikcí bylo za námi!

S pozdravem Mirka S.

Nebo-li soutěž „O poklad Krále králů“

je soutěž ve znalostech Bible, která je určena  dětem a mládeži. Jejím cílem je především děti motivovat ke čtení Božího slova.

Koná se jedenkrát za rok a může se jí zúčastnit každý, kdo splňuje věkový limit a chce si vyzkoušet a porovnat své vědomosti s ostatními vrstevníky.

Soutěžíme v těchto věkových kategoriích:

A: do 8 let (včetně)
B: 9 – 10 let  (včetně)  
C: 11 – 12 let (včetně) 
D: 13 – 15 let (včetně)  
E: 16 – 20 let (včetně)

Pravidla a okruhy soutěže 2021

Zde naleznete pokyny a okruhy a verše na rok 2021.

Na ukázku soutěžních otázek se můžete podívat zde

Zuzana Šoukalová pro vás připravila krásný doprovodný materiál k tématu Josef.

Termíny 17. ročníku v roce 2021

Konkurence v soutěži O poklad Krále králů byla letos veliká. Pokud si tuto vědomostní soutěž nechcete nechat ujít ani příští rok, už teď si zapište do kalendářů přibližné termíny.

1. kolo: 6. – 13. března 2021
2. kolo: 10. dubna 2021

Bratr biskup píše…

Účast dětí v soutěži velmi mile překvapila i našeho bratra biskupa. A tak přikládáme pár řádků i od něj.

Milé děti, milá mládeži,

byl jsem velmi potěšen, když jsem slyšel o Vaší účasti v soutěži O poklad Krále králů. Moc Vám děkuji za úsilí, které jste vynaložili tím, že jste se učili biblické texty. Věřte tomu, že to má veliký význam pro celý život.

V Žalmu 119,9 čteme: „Jak si mladík (ale i dívka) udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“

Má vlastní zkušenost je podobná – od okamžiku, kdy jsem přijal Pána Ježíše (bylo mi 18 let) jsem se učil Boží slovo, nejen verše, ale i celé kapitoly. Je to něco, co ničím jiným nenahradíte. Boží slovo má moc vás ochránit od zlého a současně vám dá moudrost do všech oblastí života. Čtěte jej každý den!

Přeji Vám hodně Božího požehnání ve Vašich životech i ve škole!

Martin Moldan, biskup AC