soutěž o poklad krále kralů

Soutěž „O poklad Krále králů“

O poklad Krále králů je soutěž znalostí Bible určená dětem a mládeži. Koná se jedenkrát za rok a může se účastnit každý, kdo splňuje věkový limit a chce si vyzkoušet a porovnat své vědomosti s ostatními vrstevníky.

Pravidla a pokyny k soutěži najdete v přílohách ke stažení, stejně tak ukázku soutěžních otázek.

Témata jednotlivých ročníků jsou předem známa.

Soutěž O poklad krále králů – pokyny
soutez_o_poklad_krale_kralu_ukazka

Co chystáme pro 15. ročník soutěže:

Termín:
1. kolo: 9. března 2019
2. kolo: 6. dubna 2019

V roce 2019 se pustíme do čtení těchto knih:

Apoštol Pavel, (takže budeme pokračovat ve čtení z knihy Skutků),

1. Samuelova 1 – 10,

Žalm 147, 1 – 11 (verše 1 – 6 zpaměti)

a pro kategorii D a E ještě 1. list Tesalonickým

Místo konání:
Olomouc, Ústí nad Labem, Frýdek Místek

 

 

soutez