Biblická soutěž

Nebo-li soutěž „O poklad Krále králů“

je soutěž ve znalostech Bible, která je určena  dětem a mládeži. Jejím cílem je především děti motivovat ke čtení Božího slova.

Koná se jedenkrát za rok a může se jí zúčastnit každý, kdo splňuje věkový limit a chce si vyzkoušet a porovnat své vědomosti s ostatními vrstevníky.

Soutěžíme v těchto věkových kategoriích:

A: do 8 let (včetně)
B: 9 – 10 let  (včetně)  
C: 11 – 12 let (včetně) 
D: 13 – 15 let (včetně)  
E: 16 – 20 let (včetně)

Pravidla a okruhy soutěže

Zde naleznete pokyny a okruhy a verše na rok 2021.

Na ukázku soutěžních otázek se můžete podívat zde

Zuzana Šoukalová pro vás připravila krásný doprovodný materiál k tématu Josef.

Termíny 17. ročníku v roce 2021

Konkurence v soutěži O poklad Krále králů byla letos veliká. Pokud si tuto vědomostní soutěž nechcete nechat ujít ani příští rok, už teď si zapište do kalendářů přibližné termíny.

1. kolo: 6. – 13. března 2021
2. kolo: 10. dubna 2021

Bratr biskup píše…

Účast dětí v soutěži velmi mile překvapila i našeho bratra biskupa. A tak přikládáme pár řádků i od něj.

Milé děti, milá mládeži,

byl jsem velmi potěšen, když jsem slyšel o Vaší účasti v soutěži O poklad Krále králů. Moc Vám děkuji za úsilí, které jste vynaložili tím, že jste se učili biblické texty. Věřte tomu, že to má veliký význam pro celý život.

V Žalmu 119,9 čteme: „Jak si mladík (ale i dívka) udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“

Má vlastní zkušenost je podobná – od okamžiku, kdy jsem přijal Pána Ježíše (bylo mi 18 let) jsem se učil Boží slovo, nejen verše, ale i celé kapitoly. Je to něco, co ničím jiným nenahradíte. Boží slovo má moc vás ochránit od zlého a současně vám dá moudrost do všech oblastí života. Čtěte jej každý den!

Přeji Vám hodně Božího požehnání ve Vašich životech i ve škole!

Martin Moldan, biskup AC