Miniškola besídkáře

Miniškolka besídkáře

Tyto soubory jsou určeny pro ty, kteří pracují s dětmi na besídce, v různých dětských klubech, ale taky pro rodiče, kteří potřebují trochu inspirace nebo jiný úhel pohledu na to, jak si poradit s dětmi v různých situacích. Přejeme pěkné a požehnané počtení.

Obsah jednotlivých souborů:

1) Nápady k učení se veršů zpaměti: je vícestránkový dokument plný inspirací, jak učit děti znát biblické verše zpaměti. miniskola_besidkare_napady_k_uceni_se_versu_zpameti
2) Disciplína: nápady, jak udržet disciplinu a pořádek ve třídě.  miniskola_besidkare_disciplina
3) Charakteristika věkových kategorií: co je typické pro děti a mladé lidi ve věku předškolním až do věku 18-ti let.  miniskola_besidkare_charakteristiky_vekovych_kategorii
4) Jak udržet mladé lidi v církvi: nápady, jak získat a udržet v církvi mladé lidi ve věku 14 – 18 let.  miniskola_besidkare_jak_udrzet_mlade_lidi_v_cirkvi
5) Modlitba za děti: spousta námětů, jak se modlit za své děti a kdy nechat modlitbu na nich.  miniskola_besidkare_modlitba_za_deti
6) O výchově dětí v rodině: výchovné postřehy maminky 4 dnes už dospělých dětí, které daly svůj život Bohu a slouží mu.  miniskola_besidkare_o_vychove_deti_v_rodine
7) Opatření Royal Rangers pro ochranu dítěte: vícestránkový dokument o ochraně dítěte před zneužíváním.  miniskola_besidkare_opatreni_royal_rangers_pro_ochranu_ditete
8) Osobnost učitele: pokud hledáte vhodného vedoucího k dětem, měli byste mít na zřeteli, jaký je to člověk. Tento soubor vám v tom pomůže.  miniskola_besidkare_osobnost_ucitele
9) Předmětné lekce: zde najdete několik stran inspirací, jak nachystat dětem ilustraci toho, co je chcete učit. miniskola_besidkare_predmetne_lekce
10)Přehled zákonů pro práci s dětmi: vás upozorní na základní zákony, které se zabývají právní stránkou práce s dětmi.  miniskola_besidkare_prehled_zakonu_pro_praci_s_detmi
11)Hodnocení a bodování: většina soutěží se neobejde bez hodnocení a bodování. Je nutné dodržovat maximálně spravedlivost. Zde je námět, jak na to.  miniskola_besidkare_hodnoceni_a_bodovani
12)Sbor je rodina: aneb desatero těm, kterým záleží na dětech ve sboru a na tom, aby se tam cítily dobře a byly dobře vedené a vyučované.  miniskola_besidkare_sbor_je_rodina
13)Boží jména: zde najdete v hebrejštině a k tomu malý seznam toho, co jednotlivá jména znamenají.  miniskola_besidkare_bozi_jmena
14)Hřích: je prostý výčet mnoha biblických veršů, které o hříchu hovoří a také o tom, jak s hříchem naložit.  miniskola_besidkare_hrich
15)Mezigenerační domácí skupinky: je upozornění na to, že i děti patří do domácích skupinek a jak je možno je zapojit do programu.  miniskola_besidkare_mezigeneracni_domaci_skupinky

16) Záznamy z konferencí a seminářů z roku 2017

Záznam ze seminář pro pracovníky s dětmi, který se konal v listopadu 2017 v Olomouci naleznete ZDE