Tim 2,2

Tim 2,2 o.s. je mezidenominační nezisková organizace, o které se dozvíte vše na stránkáchhttp://www.timdvadva.cz/.

Slouží dětem, rodičům a sborům všech církví. Jejím posláním je přispívat k tomu, aby každé dítě ČR mohlo slyšet evangelium názornou, srozumitelnou a atraktivní formou.

Její hlavní strategie:
a) Multiplikace – pomáhat druhým v křesťanské výchově a ve službě dětem.
b) Využívat možnosti Internetu – dostupnost odkudkoliv a kdykoliv.

Její pracovní oblasti:
– Vzdělávání církevních pracovníků
– Pracovní pomůcky pro práci s dětmi
– Praktické impulsy pro křesťanský život s dětmi
– Křesťanské dárky (nejen) pro děti
– Křesťanský Internet pro děti
– Preventivní program Etické dílny® – směrovka do života teenagerů