Radiant Life

je dvanáctidílný seriál čtvrtletních materiálů pro práci s náctiletými. (156 lekcí, vyučování celkem na 3 roky.) Každý díl je tvořen ze tří sešitů: Příručky pro učitele, Studijních materiálů a Pracovních listů pro dorost nebo mládež.
1. každá Příručka pro učitele obsahuje kompletní přípravy pro učitele na schůzky s dětmi na čtvrt roku.
2. Studijní materiály jsou určeny pro vedoucího. Ke každé lekci najdete v druhé polovině tohoto sešitu jeden list, který obsahuje – biblické podklady, náměty k diskuzi, ilustrační příběhy, listy pro skupinku atd. 
3. Pracovní listy jsou určeny dětem. Jsou v nich zpravidla příběhy, které dokreslují učenou pravdu, odkazy na příslušná biblická místa, náměty na přemýšlení a také inspirace, jak nově získané poznatky uvádět do života.

Témata 1. dílu: Být ve spojení, Už je čas, Ti, kdo mění svět: misionáři

Lekce č.1: Být ve spojení

 • Digitální svět
 • Technika a kontakt, Hodnocení
 • Technika mluví do tvého života

Lekce č.2: Už je čas

 • Jak se vypořádat s překážkami
 • Esteřino drama
 • Purim
 •  

Lekce č.3: Ti, kdo mění svět: misionáři

Téma 2. dílu: Moje každodenní cesta s Bohem, Na počátku Bůh řekl, Duchovní šampióni

 V tomto sešitu mimojiné najdete „Průvodce modlitbami za školu“

Sdílení Krista s dospívajícími (jazykem, kterému chtějí rozumět)

30 otázek jak začít duchovní konverzaci.

Pár rad a tipů pro vedoucí:

 • Vymýšlejte otázky, které umožňují diskusi i odpovědi
 • Vymýšlejte otázky, které se vztahují k Bibli tak, aby byly zajímavé.
 • Nedávejte otázky, ze kterých nechcete udělat závěr.
 • Zkuste poznat, co motivuje zvídavost vašich studentů.

A mnoho jiných užitečných rad najdete hned v úvodu sešitu pro vedoucí.

Nebo potřebujete poradit? Pomóóc!! Nemohu přimět děti k tomu, aby se chtěly sdílet. (Vše má svůj čas, v tom je ten vtip.)

Lekce č.4: Na počátku Bůh řekl

 • Být ve spojení. Bůh promluvil a byl stvořen svět
 • Pokyny a neposlušnost
 • Nepovšimnuté varování
 • Muž, který naslouchá
 • Odmítnout slyšet

Lekce č.5: Moje každodenní cesta s Bohem

 • Vyplout
 • Studuj mapu
 • Zůstaň ve spojení

Lekce č.6: Duchovní šampióni

 • Překonáváním překážek k duchovnímu růstu
 • Dovol Bohu, aby odlehčil tíhu tvých chyb
 • Zůstaň ve střehu
 • Výhra díky prohře
 • Přežít kolotoč výher a proher

Téma 3. dílu: Uctívání: Je to celé o Bohu – Vyrovnávání se s těžkými časy – Buď moudrý

Téma 4. dílu: Neznámí hrdinové – Kristovy zázraky – Čelit kultuře

Téma 5. dílu: Konečná stanice

Téma 6. dílu: K Božímu srdci – Na čem nakonec záleží – Neustále provázen zaslíbeními

Téma 7. dílu: Získávání okolí – Snaž se být dobrý – Drahé rozmluvy

Téma 8. dílu: Krizové body – Poselství napříč časem Davidovy boje

Téma 9. dílu: Co říká Bůh o dávání – Činitelé změny – Velká setkání s Ježíšem

Téma 10. dílu: Místo pro tebe – Největší dar – Bůh,  Věčný přítel

Téma 11. dílu: Změna směru emocí – Věc volby – Ježíšovy poslední dny

Téma 12. dílu: Otázky o Bohu – Když se objeví Bůh – Velká očekávání: Boží věčná přikázání