Radiant Life

UČEDNICKÁ SLUŽBA BY PRO VÁS MĚLA BÝT RADOSTÍ

Jako vedoucí chcete, aby vaše učednická služba měnila životy tím, že lidi vtáhne do světa Bible. Máte také zájem, aby si vaši učitelé předem lekce naplánovali a následně je efektivně prezentovali. A chcete také, aby studenti jakéhokoliv věku chodili na lekce s nadšením.

Ale jak toho docílíme, pokud nemáme plán, který studenty zaujme, a to bez ohledu na míru zkušeností našich vedoucích?

Pokud se snažíme dát dohromady dobrý nedělní program, ale přesto nevidíme výsledky, za které se modlíme, můžeme mít sto chutí všechno vzdát. 

Plán, na který se studenti budou těšit, by neměl být složitý. Naši dobrovolníci pracující s dětmi by neměli potřebovat znalosti na úrovni biblického odborníka, aby tento program úspěšně dětem předali. 

Strávili jsme proto více než padesát let průběžnou tvorbou nedělního programu s letničním zaměřením, kterému můžete věřit. Lekce programu Radiant Life se těší schválení křesťanských expertů na vzdělání. Jejich provedení je jednoduché a dokážou zaujmout jakoukoliv věkovou skupinu.

Učednické služby se už nemusíte obávat. Vyberte si Radiant Life a užívejte si skvělý a úspěšný program, který mění životy tím, že v lidech probouzí touhu znát Bibli.

RL je dvanáctidílný seriál čtvrtletních materiálů pro práci s náctiletými. (156 lekcí, vyučování celkem na 3 roky.) Každý díl je tvořen ze tří sešitů: Příručky pro učitele, Studijních materiálů a Pracovních listů pro dorost nebo mládež.

materiály můžete zakoupit zde https://krestanskyzivot.cz/?search=Radosttný+život&x=0&y=0


1. Příručka pro učitele obsahuje kompletní přípravy pro učitele na schůzky s dětmi na čtvrt roku.
2. Studijní materiály jsou určeny pro vedoucího. Ke každé lekci najdete v druhé polovině tohoto sešitu jeden list, který obsahuje – biblické podklady, náměty k diskuzi, ilustrační příběhy, listy pro skupinku atd. 
3. Pracovní listy jsou určeny dětem. Jsou v nich zpravidla příběhy, které dokreslují učenou pravdu, odkazy na příslušná biblická místa, náměty na přemýšlení a také inspirace, jak nově získané poznatky uvádět do života.

Témata 1. dílu: Být ve spojení, Už je čas, Ti, kdo mění svět: misionáři

Lekce č.1: Být ve spojení

 • Digitální svět
 • Technika a kontakt, Hodnocení
 • Technika mluví do tvého života

Lekce č.2: Už je čas

 • Jak se vypořádat s překážkami
 • Esteřino drama
 • Purim
 •  

Lekce č.3: Ti, kdo mění svět: misionáři

Téma 2. dílu: Moje každodenní cesta s Bohem, Na počátku Bůh řekl, Duchovní šampióni

 V tomto sešitu mimojiné najdete „Průvodce modlitbami za školu“

Sdílení Krista s dospívajícími (jazykem, kterému chtějí rozumět)

30 otázek jak začít duchovní konverzaci.

Pár rad a tipů pro vedoucí:

 • Vymýšlejte otázky, které umožňují diskusi i odpovědi
 • Vymýšlejte otázky, které se vztahují k Bibli tak, aby byly zajímavé.
 • Nedávejte otázky, ze kterých nechcete udělat závěr.
 • Zkuste poznat, co motivuje zvídavost vašich studentů.

A mnoho jiných užitečných rad najdete hned v úvodu sešitu pro vedoucí.

Nebo potřebujete poradit? Pomóóc!! Nemohu přimět děti k tomu, aby se chtěly sdílet. (Vše má svůj čas, v tom je ten vtip.)

Lekce č.4: Na počátku Bůh řekl

 • Být ve spojení. Bůh promluvil a byl stvořen svět
 • Pokyny a neposlušnost
 • Nepovšimnuté varování
 • Muž, který naslouchá
 • Odmítnout slyšet

Lekce č.5: Moje každodenní cesta s Bohem

 • Vyplout
 • Studuj mapu
 • Zůstaň ve spojení

Lekce č.6: Duchovní šampióni

 • Překonáváním překážek k duchovnímu růstu
 • Dovol Bohu, aby odlehčil tíhu tvých chyb
 • Zůstaň ve střehu
 • Výhra díky prohře
 • Přežít kolotoč výher a proher

Téma 3. dílu: Uctívání: Je to celé o Bohu – Vyrovnávání se s těžkými časy – Buď moudrý

Téma 4. dílu: Neznámí hrdinové – Kristovy zázraky – Čelit kultuře

Téma 5. dílu: Konečná stanice

Téma 6. dílu: K Božímu srdci – Na čem nakonec záleží – Neustále provázen zaslíbeními

Téma 7. dílu: Získávání okolí – Snaž se být dobrý – Drahé rozmluvy

Téma 8. dílu: Krizové body – Poselství napříč časem Davidovy boje

Téma 9. dílu: Co říká Bůh o dávání – Činitelé změny – Velká setkání s Ježíšem

Téma 10. dílu: Místo pro tebe – Největší dar – Bůh,  Věčný přítel

Téma 11. dílu: Změna směru emocí – Věc volby – Ježíšovy poslední dny

Téma 12. dílu: Otázky o Bohu – Když se objeví Bůh – Velká očekávání: Boží věčná přikázání