Radiant Life

Radiant Life Radiant Life
je dvanáctidílný seriál čtvrtletních materiálů pro práci s náctiletými. (156 lekcí, vyučování celkem na 3 roky.) Každý díl je tvořen ze tří sešitů: Příručky pro učitele, Studijních materiálů a Pracovních listů pro děti nebo mládež.
1. každá Příručka pro učitele obsahuje kompletní přípravy pro učitele na schůzky s dětmi na čtvrt roku.
2. Studijní materiály jsou určeny pro vedoucího. Ke každé lekci najdete v druhé polovině tohoto sešitu jeden list, který obsahuje doplňující podklady k jednotlivým schůzkám – biblické podklady, náměty k diskuzi, ilustrační příběhy, náměty pro přemýšlení, kvizy, úkolové listy pro skupinku atd. Navíc mají některé lekce v Příručce pro učitele ještě upozornění na doplňkový materiál ze studijních materiálů. Ten najdete v první polovině sešitu, bývá to zpravidla podnět ke konverzaci na dané téma. Uvádím zde jednu ukázku.
3. Pracovní listy jsou určeny dětem. Jsou v nich zpravidla příběhy, které dokreslují učenou pravdu, odkazy na příslušná biblická místa, náměty na přemýšlení a také inspirace, jak nově získané poznatky uvádět do života.

Všechny díly lze objednat v nakladatelství Křesťanský život. Stručný obsah jednotlivých dílů najdete v příloze. Nabízíme i ukázku celého jednoho dílu.