Vítejte na stránkách,

které jsou určeny pro vedoucí a rodiče dětí převážně z Apoštolské církve. Připravili jsme pro vás několik vyzkoušených a užitečných materiálů, které by vám mohly při vaší práci s dětmi pomoci. Chceme také upozornit na řadu zajímavých odkazů na organizace pracující v rámci AC. Chystáme například tipy na zajímavou literaturu o rodině, výchově a vzdělávání dětí. Plánujeme rozšířit i rubriku domácího vzdělávání a nově zařadit výchovu  a vzdělávání dětí se speciálními potřebami (ADHD, PAS).

Pokud je něco, co ke své práci potřebujete a dlouhodobě nenacházíte na těchto stránkách, obraťte se na nás prosím osobně. Společně můžeme naši službu obohatit.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Církev, která se nezajímá o děti, bude mít jednoho dne dospělé, kteří se nezajímají o církev.“  

Tak nějak by se dal formulovat hlavní důvod, proč jako Apoštolská církev podporujeme práci Odboru dětí. Práce s dětmi právem patří mezi klíčové zájmy každé církve. A nesleduje jen cíle v budoucnosti, až budou děti velké. Jde nám o to, aby se dětem v církvi líbilo, aby zde nalezly přátele, aby měly kvalitní program jak pro chvíle zábavy, tak i pro jejich zdravý duchovní růst. Jednoduše jde o to, aby se v církvi cítily doma. 

První vedoucí Odboru dětí byla Danka Navrátilová, která jej zformovala a vtiskla mu základní tvář. Ve své práci se opírala o množství ochotných dobrovolnic a dobrovol-níků, jimž dětská práce leží na srdci. Od ledna 2020 v jejích stopách pokračuje Miroslava Smetanová. Ta rovněž cítí Boží povolání k této službě. Kromě toho je absolventkou (kdysi ještě) Letniční biblické akademie (dnešní VOŠMT) Apoštolské církve a rovněž vystudovala pedagogiku volného času na TUL v Liberci.

Osobně přeji Mirce, všem jejím spolupracovnicím a spolupracovníkům hodně radosti  v práci s dětmi! Mou modlitbou je, aby děti vyrostly v duchovně i lidsky zralé muže a ženy a staly se užitečnými jak v církvi, tak i ve společnosti.