a další

Veselé rukavice

Jsme občanské sdružení Veselé rukavice, které je misijní službou sboru AC Havířov. Oslovujeme děti a dorost klubovou činností, pořádáním táborů a působením loutkového divadla Rukavice. Další součástí naší služby je pořádání loutkových seminářů kde předáváme zkušeností služebníkům v církvích, kteří mají zájem o práci s loutkami, zapojení dětí do služby a ušití loutek na zakázku.
Náš web je dostupný přes tento odkaz.

Ovečka o.p.s.

Se snaží změnit pohled naší veřejnosti na děti s Downovým syndromem, prolomit bariéru předsudků vůči nim a prakticky pomoci rodinám, které takové dítě vychovávají. Pokud znáte ze svého okolí rodiny s dítětem s DS, zkuste jim nabídnout kontakt na Ovečku:
tel. 386 354 383,
adresa: Plachého 25,
České Budějovice,
e-mail: dsovecka@tiscali.cz
http://www.ovecka.eu//.