Dětská misie

Dětská misie

•  Dětská misie byla registrovaná 14. 4. 1993 na MV ČR jako občanské sdružení.

• Dětská misie patří do mezinárodního svazku Child Evangelism Fellowship Inc. (CEF), která prostřednictvím asi 3.000 placených pracovníků a velkého počtu dobrovolníků působí ve 185 zemích světa (z celkového počtu 208).

• Dětská misie sdružuje křesťany z evangelických a evangelikálních církví (placené zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky) za účelem předávání evangelia dětem, jejich vyučování a péče o duchovní růst. Zaměřuje se na děti, které ještě nikdy neslyšely evangelium.

Dětská misie nabízí spolupráci při nesení evangelia dětem:

• pomoc při zakládání Klubů dobré naděje

• vyučování učitelů, semináře pro pracovníky s dětmi

• materiály a pomůcky pro učitele, literaturu pro děti

• partnerství v modlitbách

• organizace táborů a pobytů.