Dětská misie

Dětská misie

Dětská misie

•  Dětská misie byla registrovaná 14. 4. 1993 na MV ČR jako občanské sdružení.

• Dětská misie patří do mezinárodního svazku Child Evangelism Fellowship Inc. (CEF), která prostřednictvím asi 3.000 placených pracovníků a velkého počtu dobrovolníků působí ve 185 zemích světa (z celkového počtu 208).

• Dětská misie sdružuje křesťany z evangelických a evangelikálních církví (placené zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky) za účelem předávání evangelia dětem, jejich vyučování a péče o duchovní růst. Zaměřuje se na děti, které ještě nikdy neslyšely evangelium.

V co věříme

• absolutní autoritu Písma svatého, kterého je v originálním textu inspirované Bohem

• věčný Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý

• nový život, dán Duchem svatým skrze Boží slovo, je nezbytný ke spasení

• církev Pána Ježíše Krista tvoří ti, kteří v Něho věří, a tak jsou pokřtěni v Tělo Kristovo skrze Ducha svatého

• svrchovanou činností Božího lidu je kázání evangelia – zvláštní důraz má být kladen na zvěstování dětem Kompletní vyznání víry Dětské misie si můžete stáhnout zde: Vyznání víry Dětské misie

Proč …

• v České republice žije asi 1.500.000 dětí

• méně než 1% z nich má možnost pravidelně slyšet o Pánu Ježíši Kristu

• a co těch zbývajících 99% ?

Dětská misie nabízí spolupráci při nesení evangelia dětem:

• pomoc při zakládání Klubů dobré naděje

• vyučování učitelů, semináře pro pracovníky s dětmi

• materiály a pomůcky pro učitele, literaturu pro děti

• partnerství v modlitbách

• organizace táborů a pobytů.

• Dětská misie patří do mezinárodního svazku Child Evangelism Fellowship Inc. (CEF), která prostřednictvím asi 3.000 placených pracovníků a velkého počtu dobrovolníků působí ve 185 zemích světa (z celkového počtu 208).