Academia Via Familia

Academia Via Familia o.s.
Sdružení na podporu rodiny

Naše mladé sdružení přátel všeho, co se týká rodiny, by chtělo přispět k podpoře a posílení rodin v duchu křesťanských hodnot. Navazujeme na dlouholetou zkušenost z práce mezi dětmi ( rodiči a učiteli) v Dětské misii. Zvláště v posledních letech jsme čím dál více prožívali potřebu pomoci a posílení rodičů v jejich nelehkém úkolu. Jak bychom to chtěli dělat? Pomocí prostých 5 P:

Podpora rodin: úplných, neúplných, pěstounských, hostitelských… Prožitkové a osobnostní vzdělávání pro rodiče a vychovatele dětí Publikační a osvětová činnost na všemožnou podporu rodiny Poradenství na pomoc rodinám v krizových situacích a jejich předcházení Poskytování informací on-line a odkazy na informace o stavu rodin v ČR

Zakladateli AVF jsou manželé Libuška a Ferri Pavelkovi. Vše o jejich práci i o práci jejich týmu najdete na stránkách http://viafamilia.cz/