Nová generace

 

Navštivte nás příno na stránkách Nová generace.http://novagenerace.com/

Naše heslo zní:„Moje škola je moje zodpovědnost.“ Toto heslo shrnuje myšlení „Nové generace“. Motorem Nové generace jsou studenti a žáci a jejich vlastní iniciativa. Studenti jsou motivováni k tomu, aby převzali odpovědnost za své třídy. Věříme, že každá škola může přítomností křesťanské práce jen a jen získat. A nejlepší lidé pro tuto práci jsou studenti samotní. Organizace „Nová generace“ je povzbuzuje, aby se sjednotili, založili skupinku a skrze své vlastní nápady a iniciativy předávali uchopitelně a pochopitelně svoji víru spolužákům. To je umožněno modlitbou a jasným sdílením evangelia.

Organizace „Nová generace“ pomáhá takovéto skupinky zakládat a rozvíjet. Existuje mnoho způsobů jak studenty podpořit a inspirovat k tomu, aby byli přínosem pro svoji školu. Škola není nuda, je to misijní pole – zní mi stále v uších. To je asi zásadní věta a myšlení projektu NG. Nejsme odpovědní za to, jak se lidé postaví k evangeliu, jsme však odpovědní za to, že se spolužáci o Ježíši dozvědí. Nová Generace je křesťanská studentská organizace, která pracuje na školách v České republice. Sdružuje studenty z celého mezidenominačního spektra na úrovni národní i mezinárodní. Nová generace je zaměřená na studenty, jejich třídy a celé školy. Proto její práce zasahuje všechny typy škol od vyšších ročníků základních škol přes střední školy až ke školám vysokým. Pro mnoho mladých křesťanů jsou život s Bohem a život ve škole dva úplně oddělené světy. Většina z nich ví, že by měli být solí a světlem pro lidi okolo nich, ale mnozí nepovažují svoji školu nebo univerzitu za místo kde by měli žít svůj křesťanský život. Věříme, že Bůh chce tuto věc změnit! To je důvod, proč je tady projekt Nová Generace! Aby pomáhal, podporoval a inspiroval studenty k přinesení evangelia Ježíše Krista do škol a univerzit tak, aby zvěstování evangelia bylo pozitivním přínosem pro každou školu. Jedním z cílů je také přinášet pozitivní vliv na školní klima a to skrze aktivity přispívající ke zdravému životnímu stylu. Toho je dosahováno studentskými aktivitami, které jsou prospěšné jak na úrovni osobní, tak i celospolečenské. Konkrétními příklady jsou akce zaměřené proti užívání drog, alkoholu, šikaně nebo rasismu. Další aktivitou přispívající k pozitivnímu klimatu ve škole je projekt „Bible do škol“, jehož cílem je distribuce Nových zákonů mezi české studenty. V neposlední řadě je to možnost vycestovat a poznávat křesťanské studenty z jiných zemí Evropy, ale i světa. Petr Rattay