Besídka pro děti ve věku 3 – 6 let

V této rubrice najdete sešity s připravenými lekcemi pro besídku s nejmenšími dětmi. Každý sešit obsahuje 12 lekcí. Sešitů je celkem 10. V každé lekci máte náměty, jak dětem sdělit dané téma i se šablonami toho, co lze s dětmi vyrobit, aby si lépe zapamatovaly to, co je chcete naučit. Zapojit je možné děti od věku dvou let, horní hranice je 6 let. Nejstarším a nejmladším dětem je potřeba materiál uzpůsobit, ať odpovídá jejich dovednostem a znalostem.

Všechny sešity si můžete objednat v nakladatelství Křesťanský život.