Výukový materiál na „nejen“ nedělní besídky

Zde najdete několik materiálů i s ukázkami jednotlivých lekcí, které vám mohou posloužit jako kurikulum při vyučování dětí i jako pomůcky při vyučování jednotlivých biblických témat. Některé jsme připravili ve spolupráci s AoG a BGMC, jiné jsou z autorské dílny ODACu, některé jsou přímo od vás, kteří jste se rozhodli se s námi podělit o to, co máte vy sami. Materiály jsou rozdělené podle věkových kategorií.