Výukový materiál „nejen“ na nedělní besídky

Zde najdete několik materiálů i s ukázkami jednotlivých lekcí, které vám mohou posloužit jako kurikulum při vyučování dětí i jako pomůcky při vyučování jednotlivých biblických témat. Některé jsme připravili ve spolupráci s AoG a BGMC, jiné jsou z autorské dílny ODACu. Další jsou přímo od vás, kteří jste se rozhodli se s námi podělit. Materiály jsou rozdělené podle věkových kategorií.