Důležité materiály

Standardy pro pracovníky s dětmi

V této rubrice najdete především: Doporučené standardy pro pracovníky s dětmi, videa první pomoci, potvrzení a formuláře k různým akcím pro děti.

Vzorové dokumenty

Doporučená videa první pomoci

 • První pomoc 1 – při opaření (video)
 • První pomoc 2 – při otevřené zlomenině horní končetiny a bezvědomí (video)
 • První pomoc 3 – resuscitace (video)
 • První pomoc 4 – resuscitace s defibrilátorem (video)
 • První pomoc 5 – při tepenném krvácení (video)
 • První pomoc 6 – při poleptání (video)
 • První pomoc 7 – při ošetření ran (video)
 • První pomoc 8 – při poranění prstů (video)
 • První pomoc 9 – při vdechnutí cizího tělesa (video)
 • První pomoc 10 – při zlomenině (video)
 • První pomoc 11 – při hypoglykémii (video)
 • První pomoc 12 – epilepsie (video)
 • První pomoc 13 – při astmatickém záchvatu (video)
 • Zásady první pomoci (video)
 • Dopravní nehoda (video)