Dcerka: o poznání pravé cesty k spasení – Jan Hus

Dostal se mi do ruky krásný kousek z pera Mistra Jana Husa – Dcerka, který mladým dívkám přibližuje cestu ke spasení. Pro její náboženský a etický náboj jsem ji samozřejmě nemohla jen tak přehlédnout, takže jsem ji během pár minut slupla jako malinu.

Co mě zaujalo? Že na světě není NIC nového. My teď s dorostem procházíme témata z knihy Lži, kterým věří mladé ženy, takže mě překvapilo, že toto téma bylo zpracováno  už v 15. století. Mistr Jan Hus krátkou knížku pro dívky, která mluví o tom, jaké lži nám ďábel může podsouvat. Tady je shrnutí:

-Bůh člověka předurčil k zatracení, takže se to musí stát – k čemu tedy je hledat spasení? 

-Bůh se nemůže zříci své spravedlnosti a Boží spravedlnost chce, aby byl potrestán i ten nejmenší hřích – proto budeš zatracená!

-Říkáš, že činíš pokání, ale přitom to nemyslíš upřímně a tak ti to Bůh neodpustí.

-Užívej si života, jsi mladá, máš spoustu času na to litovat svých hříchů později. 

-Určitě budeš spasená, jenom si žij, jak chceš. 

-Jak to máš těžké, že musíš dodržovat všechna ta pravidla, která Bůh ustanovil!

Mistr Jan pak dává tři tipy, jak se takovým lžím ubránit:

  1. Člověk musí především znát sám sebe a svoje omezení (hříšnou přirozenost, která tíhne ke špatnému, ale také Boží milost, která ho od hříchu osvobozuje)
  2. Musí být proměňován vírou, nadějí a láskou, vybaven Písmem, kterým se může bránit ďáblu
  3. Pilně vykonávat službu Bohu – jednak skrze modlitbu a jednak skrze to, co je jeho úkolem…a taky nebýt v tom nikdy sám. Pokud mu ďábel některou ze lží podsouvá, měl by najít pomoc u přátel nebo vedoucích z církve.

Taky se mi líbilo, jak Jan Hus pracuje s pojetím duše jako Božího chrámu, kdy analogii vidí v tom, že duše je:

-místem modlitby

-obětuje se v ní vzácná oběť – mysl pokorná a duch zkroušený

-oltář, na němž se Kristus obětuje…ten oltář je živá víra a oheň, který nezhasíná, je láska k Bohu

-je v ní zapsána naše podobnost s Bohem

-Bůh v ní přebývá svou milostí a je v ní radši než ve všech chrámech, klášterech a kaplích

Na závěr citát, který mě velmi oslovil:

„…viz prospěch svůj v dobrém a raduj se; spatři nedostatek a pokoř se.“

Milana Faldynová

(Vybrané citace byly jazykově upraveny, případně parafrázovány. Recenze je převzatá z blogu milana.buban.cz)