literatura

Mio, můj Mio – Astrid Lindgrenová

Při svém studiu jsem jednou narazila na ne až tak známou knihu oblíbené autorky Astrid Lindgrenové, zejména díky tomuto článku. Její knihy mají místo i v naší knihovně a mnohokrát jsem se k nim v dětství vracela, stejně jako i teď s vlastními dětmi. Proto mě zaujalo, že neznám knihu Mio, můj Mio. Když jsem se s ní teď blíž seznámila, velmi mě překvapilo, jak moc je taková kniha blízká právě křesťanům, přestože s takovým záměrem nebyla napsána. 

Bosse je malý chlapec, kterého vychovávají pěstouni. Nemají ho nijak v lásce a netají se tím. Bossova maminka zemřela a on velmi touží po tatínkovi. Jednoho dne se dostane do Země v daleké dálce, kde se setká se svým otcem – králem. Dozví se, že jeho pravé jméno je Mio.

Tatínek ho má moc rád, Miova touha je naplněná. Zanedlouho ale Mio zjistí, že je jeho osudem bojovat se zlým rytířem Kato. Přestože se bojí, vydá se spolu s kamarádem Jum-jumem bojovat s Katem. V boji se mu nakonec podaří zvítězit, čímž osvobodí všechny lidi, zvířata i lesy a hory, které Kato svou zlou mocí ovládl.

Ačkoli jde o velmi jednoduchý příběh, který ani není tak dlouhý, skrývá se v něm mnoho křesťanských motivů, které povzbuzují naši křesťanskou představivost. Mio je synem mocného krále, jeho životní úkol je ale jasný. Protože má královskou krev, jen on může zachránit všechny zakleté z moci Kata. Pokaždé, když se ocitne v těžké situaci, myslí na to, co by v tu chvíli řekl svému otci a jako odpověď v tyto vnitřní monology přichází útěcha, povzbuzení nebo napomenutí. Jsem přesvědčená, že je to příběh plný modlitby a důvěry v Boha, která ovšem není nikde explicitně zmíněná…a proč by taky měla?

Knihu doporučuji číst s dětmi a jednotlivé biblické motivy v textu s nimi rozebírat, může poskytnout materiál pro velmi zajímavé rozhovory (nejen) před spaním.

Milana Faldynová

Máma odchází do kláštera – Stephanie Combe

K Vánocům jsem si přála spoustu knih, spoustu jsem si jich sama koupila a spoustu dalších jsme ještě dostali od rodiny a přátel. Mezi nimi nechyběla ani krátká červená knížka s vtipným názvem Máma odchází do kláštera! Hluboce ve mě zarezonoval název, protože přece jen dvě děti školkového věku, karanténa a studium, to člověka dostane do různých stavů. Autorka je římskokatolického vyznání, je tedy nasnadě, že se to projeví i v jejím díle, nicméně já jsem tyto vlivy v knize neshledala jako rušivé. Naopak se jedná o osvěžující žánr mnohdy humorných komentářů života rodiny.

Hlavní hrdinka je matka tří dětí žijící ve šťastném manželství a přestože své děti miluje, je chronicky unavená a není schopná mít ze života takovou radost, jakou předpokládá, že by měla cítit. Impulzivně se tedy rozhodne odjet na týdenní pobyt do kláštera, kde na duchovním soustředění rozklíčuje své špatné návyky a položí první základy proměně pohledu na svůj život. Spolu s ostatními účastnicemi soustředění zjistí, že ve svých problémech není sama a že mnohé ze svých úzkostí dokáže porazit.

Přestože je celý příběh velmi inspirující a na konci každé kapitoly jsou i doporučení pro matky, jak změnit špatné návyky na dobré a udělat si v životě pořádek, jeho konec považuji za extrémně triumfalistický. Jsem si totiž zcela jistá, že není možné do posledního detailu přestavět svůj život jen na základě týdenního duchovního soustředění. Je to dobrý impulz ke změně, to ano, ale moje pragmatická mysl takový závěr nebyla schopná přijmout.

Nicméně pokud mohu hovořit z pozice matky, každý takový impulz je v těch různých turbulencích mateřství dobrý. A musím říct, že jsem se zatím nesetkala s tak praktickým vedením maminek k drobným, ale viditelným změnám v jejich každodenním životě – mnohdy se ani nejedná o doporučení do duchovního života, jako spíš nasměrování, jak si udělat pořádek ve skříni, jak dbát o své zdraví, jak komunikovat s ostatními. V konečném důsledku tedy považuji knihu za zdařilou a určitým způsobem i přínosnou.

Milana Faldynová

Dcerka: o poznání pravé cesty k spasení – Jan Hus

Dostal se mi do ruky krásný kousek z pera Mistra Jana Husa – Dcerka, který mladým dívkám přibližuje cestu ke spasení. Pro její náboženský a etický náboj jsem ji samozřejmě nemohla jen tak přehlédnout, takže jsem ji během pár minut slupla jako malinu.

Co mě zaujalo? Že na světě není NIC nového. My teď s dorostem procházíme témata z knihy Lži, kterým věří mladé ženy, takže mě překvapilo, že toto téma bylo zpracováno  už v 15. století. Mistr Jan Hus krátkou knížku pro dívky, která mluví o tom, jaké lži nám ďábel může podsouvat. Tady je shrnutí:

-Bůh člověka předurčil k zatracení, takže se to musí stát – k čemu tedy je hledat spasení? 

-Bůh se nemůže zříci své spravedlnosti a Boží spravedlnost chce, aby byl potrestán i ten nejmenší hřích – proto budeš zatracená!

-Říkáš, že činíš pokání, ale přitom to nemyslíš upřímně a tak ti to Bůh neodpustí.

-Užívej si života, jsi mladá, máš spoustu času na to litovat svých hříchů později. 

-Určitě budeš spasená, jenom si žij, jak chceš. 

-Jak to máš těžké, že musíš dodržovat všechna ta pravidla, která Bůh ustanovil!

Mistr Jan pak dává tři tipy, jak se takovým lžím ubránit:

  1. Člověk musí především znát sám sebe a svoje omezení (hříšnou přirozenost, která tíhne ke špatnému, ale také Boží milost, která ho od hříchu osvobozuje)
  2. Musí být proměňován vírou, nadějí a láskou, vybaven Písmem, kterým se může bránit ďáblu
  3. Pilně vykonávat službu Bohu – jednak skrze modlitbu a jednak skrze to, co je jeho úkolem…a taky nebýt v tom nikdy sám. Pokud mu ďábel některou ze lží podsouvá, měl by najít pomoc u přátel nebo vedoucích z církve.

Taky se mi líbilo, jak Jan Hus pracuje s pojetím duše jako Božího chrámu, kdy analogii vidí v tom, že duše je:

-místem modlitby

-obětuje se v ní vzácná oběť – mysl pokorná a duch zkroušený

-oltář, na němž se Kristus obětuje…ten oltář je živá víra a oheň, který nezhasíná, je láska k Bohu

-je v ní zapsána naše podobnost s Bohem

-Bůh v ní přebývá svou milostí a je v ní radši než ve všech chrámech, klášterech a kaplích

Na závěr citát, který mě velmi oslovil:

„…viz prospěch svůj v dobrém a raduj se; spatři nedostatek a pokoř se.“

Milana Faldynová

(Vybrané citace byly jazykově upraveny, případně parafrázovány. Recenze je převzatá z blogu milana.buban.cz)

Letopisy Narnie – C.S. Lewis

Sedmidílná série Letopisy Narnie pochází z pera vysokoškolského profesora, laického teologa, praktického apologety a zároveň brilantního britského autora fikce, C. S. Lewise.

Jeho záliba v žánru fantasy, nemálo inspirovaná jeho dlouholetým přítelem J.R.R. Tolkienem, se mile projevuje na stránkách těchto knih pro děti, které čtenáře zvou do podivuhodného světa mluvících zvířat, mýtických bytostí a velkých poslání. Jednotlivé příběhy Letopisů pak ukazují křesťanství v novém světle tak, aby si je děti mohly prohlédnout a zakusit ve světě, který je velmi vzdálený církevnímu prostředí a přesto sděluje stejně silné a proměňující skutečnosti.

Čarodějův synovec

Kniha Čarodějův synovec se věnuje původu Narnie, tedy jejímu stvoření. Podivínský strýček vláká hlavního hrdinu Diviše i s jeho kamarádkou Gabrielkou k pokusu s kouzelnými prstýnky, které je mají přenést do jiného světa. Tak se také stane, jenže při návratu s sebou přenesou z cizího světa Bílou čarodějnici. V našem světě zůstanou pouze krátce, poté se opět pomocí prstýnků přesunou děti, strýc i Čarodějnice do Narnie ve chvíli, kdy je tvořena. Tam jsou svědky Aslanovy stvořitelské písně a musí se vypořádat s tvdrou realitou, že do tohoto neposkvrněného, nového světa přivedli první zlo – Bílou čarodějnici.

Lev, Čarodějnice a skříň

Děj knihy začíná v našem světě v průběhu druhé světové války. Děti Pevensieovy jsou poslány na venkov, aby byly uchráněny případných náletů na Londýn. Profesor, který je hostí, je zestárlý Diviš, děti ale o jeho zkušenosti s Narnií nic nevědí. Při společných hrách se do Narnie dostane nejprve náhodou pouze nejmladší Lucinka, poté její starší bratr Edmund a posléze i Petr a Zuzana. Zatímco Lucinka v Narnii navštěvuje milého fauna, Edmund se setká s Bílou čarodějnicí a je okamžitě zlákán její nabídkou tureckého medu. Čarodějnice mu nabídne medu více, pokud jí přivede ukázat své sourozence. Edmund se o sourozence nezajímá, ale kvůli příslibu dalších sladkostí s jejím návrhem souhlasí. Jeho čin zrady pak musí být usmířen obětí nevinného Aslana.

Kůň a jeho chlapec

Šasta, arkénijský princ (Arkénie sousedí s Narnií na jihu), byl ještě jako dítě unesen a vychován rybářem v Kalornii, daleko na jihu od své domoviny. V téže zemi je princezna Aravis zasnoubena. Ani jednomu z nich se jejich současný stav nezamlouvá, a tak nezávisle na sobě se rozhodnou utéci do Narnie. Oba vlastní koně, kteří jsou původem z Narnie, umí tedy mluvit. Společně se vydají na cestu a mezitím, díky pomoci záhadného lva, zabrání plánované invazi Kalorňanů do Arkénie a Narnie. Na konci příběhu je odhaleno, že Šasta je princem a má bratra – dvojče. Později se Šasta s Aravis ožení a společně vládnou jako král a královna Arkénie.

Princ Kaspian

Děj se odehrává téměř tisíc let po událostech knihy Lev, čarodějnice a skříň. Temarínský král Miraz vládne Narnii jako diktátor. Narniané se drží své víry ve staré příběhy o králích a královnách Narnie, o Aslanovi a jeho vítězství nad Bílou čarodějnicí a věří, že osvobodí i je. Miraz ale tyto příběhy neuznává a potlačuje. Jeho synovec a právoplatný následník trůnu Kaspian je slýchá od svých vychovatelů a uvěří jim. Na útěku před svým strýcem zatroubí na kouzelný roh, jímž přivolá děti Pevensieovy z Anglie. S jejich a Aslanovou pomocí se mu podaří svrhnout Miraze a osvobodit Narnii.

Plavba Jitřního poutníka

Princ Kaspian se stal králem Narnie a předsevzal si, že najde sedm ztracených narnijských pánů, kteří se před nějakým časem vydali na moře. Kaspianovi jsou Aslanem na pomoc přivoláni Edmund, Lucinka a jejich bratranec Eustác. Na lodi se přidávají ke Kaspianově družině, jejíž součástí je i mluvící myšák, udatný bojovník Rípčíp. Společně podnikají plavbu za dobrodružstvím a setkávají se s množstvím kouzel a výzev: Eustác je proměněn v draka, Kaspian se zamiluje do hvězdy, Edmund čelí pokušení chamtivosti a Lucinka marnivosti. S Jitřním poutníkem doplují až na samotný kraj Narnie, odkud se Rípčíp na základě proroctví již sám plaví do Aslanovy země.

Stříbrná židle

Král Kaspian na sklonku svého života touží ještě naposledy spatřit svého dávno ztraceného syna Riliana. Aslan přivolá ze světa lidí Eustáce a Julii, aby pomohli Riliana najít. Aslan Julii sdělí několik specifických instrukcí a znamení, která mají sledovat, aby jejich cesta byla úspěšná. Na cestě se k nim připojí Narnian Šklíblatík a společně se dostanou až do podzemní říše, kde zlá královna drží prince Riliana zakletého a v zajetí. Princ si vybavuje svou pravou totožnost pouze jednu hodinu v noci, v tu chvíli je ale připoután ke kouzelné stříbrné židli. Děti jsou svědkem této hodiny, a když je princ ve jménu Aslana vyzve, aby jej vysvobodili, děti mu pomohou. Královna se jej znovu snaží ošálit směsí pravdy a lži, ale děti rozeznají její lest a přemohou ji, i když se promění v jedovatého hada. Tím zmaří i její plány na ovládnutí Narnie. Rilian se setká se svým otcem, který zemře a je přenesen do Aslanovy říše, kde jej Aslan velkou kapkou krve ze své tlapy opět probudí k životu.

Poslední bitva

Za vlády krále Tiriana, asi 200 let po událostech Stříbrné židle, našel vychytralý opičák Podšívka lví kůži. Zneužil svého přítele osla Zmatíka, aby kůži nosil a Podšívka mohl všem napovídat, že se Aslan vrátil. Opičák vytvoří spojenectví s nepřáteli Narnie a jménem Aslana, za jehož mluvčího se vydává, začnou drasticky zasahovat do Narnie, kácet mluvící stromy a zotročovat mluvící zvířata. Král Tirian se o tom dozví a není schopen věřit, že by Aslan nařídil něco takového. Když se tomu vzepře, je zajat, ale ve svém zajetí volá o pomoc k pravému Aslanovi. Na jeho pomoc jsou přivoláni Eustác s Julií. Je vyvolána bitva, v níž zvítězí Aslanova armáda. Aslan potom poručí, aby Narnie ukončila svou existenci a soudí obyvatele Narnie předtím, než děti a ostatní své věrné služebníky pozve do Nové Narnie. Děti s radostí shledávají, že Nová Narnie je hodně podobná té staré, ačkoli je nepopsatelně lepší.

Shrnutí

Každá z knih čtenářům přibližuje křesťanské skutečnosti nebo hodnoty, o kterých se nedá hovořit přespříliš. Děti i rodiče, malí i dospělí, mohou z pozice čtenáře sledovat, jak jednoduchá chyba založená na pýše má nedozírné důsledky (Čarodějův synovec), jak je nutná znalost a poslušnost vůči Božím přikázáním (Stříbrná židle). Mohou pozorovat pokání a obrácení postav (Plavba Jitřního poutníka), růst křesťanského charakteru (Kůň a jeho chlapec) či odhodlání věřit příběhu, který je v jádru pravdivý, a nepoddat se cynismu jen proto, že se odehrál před tisíci lety (Princ Kaspian). V neposlední řadě Lewis odkrývá, jak osobní je Kristova oběť za nás (Lev, Čarodějnice a skříň) a jak radostné je očekávání jeho příchodu (Poslední bitva).

Knihu doporučuji dětem od věku, jen co jsou schopné poslouchat příběh, který není doprovázen tolika obrázky. I když toto vydání ilustrace obsahuje, osobně musím říci, že v dětství na mě působily silně ne tolik pro jejich krásu a výstižnost, jako spíš pro dramatičnost, kterou komunikují.

Milana Faldynová

Biblické příběhy (Ježíš a jeho přátelé) – Tim Dowley

Výborně zpracované biblické příběhy pro děti jsme dostali k vánocům od babičky možná trochu brzy. Věkově bych jako cílovou skupinu pro knihu určila mladší školní věk, protože posouvání obrázků v knize vyžaduje určitou citlivost. Tak se stalo, že moje batolátka jeden z obrázku trvale znehybnila.

Každopádně obsahem jsme z knihy nadšení – jednotlivé příběhy čítají Narození Ježíše (Lk 2,4-20), Zázrak při rybolovu (Lk 5,1-11), Podobenství o dvou stavitelích (Mt 7, 24-29), Příběh muže, kterého spustili střechou (Lk 5.17-26) a Ježíšovo velikonoční setkání s Marií (Jan 20,10-18). První polovina stránky vypráví tu část příběhu, ke které se vztahuje první obrázek. Následuje instrukce, kdy obrázek změnit a druhá polovina stránky vypráví zbytek příběhu s pomocí druhého obrázku. Nechybí ani odkazy k místu v Bibli, kde je příběh v plném znění.

Ilustrace jsou roztomilé a sedí k vyprávění, posouvání obrázků napomáhá jednotlivým příběhům dodat určitý wow-efekt (který je v případě biblických příběhů vždy patřičný).

Asi jediné, co bych knížce vytkla, je mechanismus posuvných obrázků, který se chvílemi zasekává, takže i horkokrevný dospělý jedinec má kolikrát dost práce s tím, aby jej nenatrhnul. Nicméně jak jsem zmínila, s trochou citlivosti je knížka velmi příjemným zážitkem.

Milana Faldynová

Věž Geburah – John White

Kniha je druhým dílem trilogie Johna WhitaPříběhy ze země Anthropos. Jednotlivé díly na sebe volně navazují a je možné pustit se do nich i samostatně. Když je však přečtete všechny a ve správném sledu, přinese to ten pravý zážitek.

Tři sourozenci objeví v zapovězeném pokoji u strýčka Johna podivné staré televize. Skrze ně se dostanou do země Anthropos v době, kdy vládne mocný a krutý čaroděj Hocoino. Kouzelník vězní právoplatného krále země Kardiu na starém hradě Authentio, kde ho hlídá zlý džin.

Kardio díky Líze z hradu uniká a s pomocí obyvatel Anthropos se snaží znovu převzít vládu. I děti hrají v příběhu velkou roli, někdy lépe a jindy hůř.

Naštěstí jim i tentokrát pomáhá Gaal, laskavý Pastýř. Nově v příběhu vystupuje Chochma – moudrost, jejíž hlas pomáhá vítězně vybojovat bitvy a jejíž síla roste při čtení z Velké knihy. Poprvé se setkáváme i s holoubkem, který nejednou ukáže poutníkům správný směr. A když někomu sedne na rameno nebo na hlavu, takový člověk je najednou schopen říkat i dělat věci, které dalece přesahují jeho přirozené schopnosti.

Knížky trilogie vyšly v devadesátých letech a jsou již vyprodané. Dají se ale často sehnat v antikvariátu nebo půjčit v knihovně mezi dětskou fantasy literaturou. Některé díly jsou k dispozici i on-line.

Věž Geburah naleznete zde.

Gaal Přemožitel-John White

Kniha je druhým dílem trilogie Johna WhitaPříběhy ze země Anthropos. Jednotlivé díly na sebe volně navazují a je možné pustit se do nich i samostatně. Když je však přečtete všechny a ve správném sledu, přinese to ten pravý zážitek.

Po prvním dobrodružství v zemi Anthropos prožil John se svým nalezeným otcem několik šťastných měsíců v Kanadě. Tam se potkali s dívkou Eleanor, která před svým opileckým otcem utekla z domova, ale ke svému překvapení se dostane do země Anthropos.

John se vydává za ní, aby ji přivedl zpátky. Oba ale záhy dostanou úkol – donést královské poklady do věže Geburah a uvěznit mocného čaroděje Šagu do jeho obrazu.

Na své pouti se setkávají s upovídaným drakem Pontifikátorem, poslem Authentiem, očarovanými matmony a časem i s Gaalem, který přináší naději a vysvobození. Po úspěšném překonání kouzelného lesa se všichni zase sejdou ve zlém městě Bamah, kde je Gaal zrazen od přítele a vydán na smrt. Před zraky všech jej u obětního oltáře probodne svým rohem bájný Bašanský býk, ale Gaal mu ještě před svou smrtí zlomí oba rohy a vezme mu klíče od života a smrti.

Na druhý den Gaal znovu povstane a matmoni se začínají hromadně probouzet ze svého očarování. Johnovi, Eleanor a Authentiovi se nakonec podaří splnit i poslední úkol a zastavit zlou moc Šagy.

A protože čas v zemi Anthropos utíká jinak než na zemi, vrátí se obě dospívající děti zpátky téhož odpoledne, i když jejich dobrodružství trvalo několik týdnů. Nejsou už ale úplně stejní. V ledasčem dospěly, změnily se, možná i poučily. 

Kdo ví, kolik set let zase uplyne, než do této kouzelné země zavítají znovu…

Knížky trilogie vyšly v devadesátých letech a jsou již vyprodané. Dají se ale často sehnat v antikvariátu nebo půjčit v knihovně mezi dětskou fantasy literaturou. Některé díly jsou k dispozici i on-line.

https://sites.google.com/site/comrinktysmu/vez-geburah-pribehy-ze-zeme-anthropos-3-dil-37941330

Hanka Kalašová

Strážce Meče – John White

Kniha je prvním dílem trilogie Johna WhitaPříběhy ze země Anthropos. Jednotlivé díly na sebe volně navazují a je možné pustit se do nich i samostatně. Když je však přečtete všechny a ve správném sledu, přinese to ten pravý zážitek.

Johnovi Wilsonovi z Londýna se toho na třinácté narozeniny stane moc najednou. Zemře mu babička, honí ho děsivý Nicolas Slapfoot, uteče z domova, a nakonec se dostane do jiného světa. Tam se setká s matmony, mluvícími zvířaty i nadpřirozenými bytostmi, jimž dominuje Tvůrce na straně dobra a Vládce Běs na straně zla. 

John se ocitne přímo uprostřed dobrodružství a intrik. Na některé reaguje zbrkle, na jiné odvážně, tu propadá sebelítosti, jinde ješitnosti. John v zemi Anthropos dostane meč a stává se tak Strážcem meče. Zároveň je ale pověřen důležitým úkolem, a to zabít zlého prince Goblina. Brzy pozná, že sám ve své síle a moudrosti nedokáže nic, často ani udělat správné rozhodnutí. Teprve když vypije Víno odpuštění, bude moct použít meč, i když úplně jinak, než si představoval.

Během svých radostí i strastí mu některé postavy obzvlášť přirostou k srdci – třeba prorok Mab, orlice Aquila nebo medvěd Oso. A kdo ví, možná se konečně dozví i o svém dosud nepoznaném otci…

Kromě překonávání vnějších překážek pozná, že Tvůrce je vždycky s ním, i když ho necítí. Že prosby se nemají vyslovovat bez moudrosti. Ale především, že největší bitvy musí vyhrát nad zlem a strachem, které si nosí sám v sobě. 

Knížka je čtivá, děj má spád, a přitom se nenásilnou formou dotýká i nejhlubších otázek života. Všechny postavy mají silné i slabé stránky, ale pokud chtějí sloužit Tvůrci, on obrátí i jejich chyby v něco dobrého.

Knížky trilogie vyšly v devadesátých letech a jsou již vyprodané. Dají se ale často sehnat v antikvariátu nebo půjčit v knihovně mezi dětskou fantasy literaturou. Některé díly jsou k dispozici i on-line.

https://sites.google.com/site/comrinktysmu/vez-geburah-pribehy-ze-zeme-anthropos-3-dil-37941330

Hanka Kalašová

Heidi, děvčátko z hor-Johanna Spyri

Už jako malá holka jsem měla moc ráda příběh osiřelé holčičky Heidi s nespoutanou duší, které život několikrát zamíchal kartami, ale pokaždé všechno dobře dopadlo. Teprve v dospělosti se mi dostal do rukou překlad plné, nezkrácené verze. 

Tu část, kde Heidi vyrůstá v krásném prostředí Švýcarských alp mezi chudými, ale laskavými lidmi, jsem znala dobře; stejně jako pokračování příběhu ve Fankfurtu, kde se setkává s ochrnutou dívkou Clarou. Ale jakmile vstupuje do děje hluboce věřící Clařina babička, začne se teprve odkrývat hlavní poselství knihy. Totiž že sám Bůh se zajímá o osudy nás, lidí a každému dává to, co zrovna potřebuje. A tak se Heidi učí Bohu důvěřovat, i když se může nějakou omezenou dobu zdát, že její prosby neslyší. Až zpětným pohledem vyjde najevo, že Boží záměry byly ty nejlepší.

Heidin dědeček se zase díky podobenství o marnotratném synovi smíří s Bohem i s lidmi z vesnice. A pasáček koz Peter se popere se svými žárlivými emocemi a pozná sílu špatného svědomí i moc odpuštění. A všichni se dočkají i opravdového zázraku. Jakého, to už si budete muset přečíst sami.

Knížka je velmi milá, krásnou horskou přírodu i všechny její hrdiny si určitě zamilujete. Doporučuji ke čtení buď větším šikovným čtenářům, nebo i menším dětem na rodinné čtení.

Hanka Kalašová, 2020

Lži, kterým věří mladé ženy-Nancy Leigh DeMoss, Dannah Gresh

Fakt, že žijeme ve světě, který se nám ne vždy snaží říkat pravdu, zkoumají ve své knize Lži, kterým věří mladé ženy autorky Nancy Leigh DeMoss a Dannah Gresh.

Pomocí rozhovorů a výzkumů, které samy vykonaly nebo zpracovaly, mapují několik oblastí v životech mladých žen, ve kterých podléhají lžím. Autorky zřetelně evangelikálního pozadí nejdřív vysvětlují původ lží, moc, jakou nad námi mohou mít a také jak s nimi bojovat skrze pravdu. V druhé části knihy se zabývají některými skupinami lží, které prosakují do každodenního života mladých žen.

Jsou to například lži o Bohu („Bůh se ve skutečnosti nezajímá o můj život“), o sobě samých („Hezké holky mají větší hodnotu“), o vztazích („Je v pořádku chodit s nekřesťanem“), o médiích („Výhody plynoucí z neustálého používání médií převažují nad možnými zápory“) a další.

Struktura jednotlivých kapitol konzistentně čtenáře provází problémem – nejdřív je představený problém, který autorky rozeberou většinou na příběhu. Zahrnují statistiky, které se problému týkají, zahrnují některé obvyklé argumenty pro danou lež, se kterými se lze setkat a v závěru kapitoly hledají pravdu v Písmu. Na úplném konci každé kapitoly o lži je chytrý „tahák“ ve formě tabulky, který na lež odpovídá pravdou z Bible – biblickým veršem.


Nejen, že pro mě byla kniha přínosná již před lety, kdy jsem si ji jako cílová skupina koupila, ale je mi přínosem i dnes, když volně navazuju na její témata při přípravě setkání dorostu.

Jediné nebezpečí pro tuto knihu, které momentálně vidím, jsou její kapitoly o médiích a sociálních sítích, které brzy budou (vlivem neustálé proměny) zastaralé.

Milana Faldynová, 2020