Lži, kterým věří mladé ženy-Nancy Leigh DeMoss, Dannah Gresh

Fakt, že žijeme ve světě, který se nám ne vždy snaží říkat pravdu, zkoumají ve své knize Lži, kterým věří mladé ženy autorky Nancy Leigh DeMoss a Dannah Gresh.

Pomocí rozhovorů a výzkumů, které samy vykonaly nebo zpracovaly, mapují několik oblastí v životech mladých žen, ve kterých podléhají lžím. Autorky zřetelně evangelikálního pozadí nejdřív vysvětlují původ lží, moc, jakou nad námi mohou mít a také jak s nimi bojovat skrze pravdu. V druhé části knihy se zabývají některými skupinami lží, které prosakují do každodenního života mladých žen.

Jsou to například lži o Bohu („Bůh se ve skutečnosti nezajímá o můj život“), o sobě samých („Hezké holky mají větší hodnotu“), o vztazích („Je v pořádku chodit s nekřesťanem“), o médiích („Výhody plynoucí z neustálého používání médií převažují nad možnými zápory“) a další.

Struktura jednotlivých kapitol konzistentně čtenáře provází problémem – nejdřív je představený problém, který autorky rozeberou většinou na příběhu. Zahrnují statistiky, které se problému týkají, zahrnují některé obvyklé argumenty pro danou lež, se kterými se lze setkat a v závěru kapitoly hledají pravdu v Písmu. Na úplném konci každé kapitoly o lži je chytrý „tahák“ ve formě tabulky, který na lež odpovídá pravdou z Bible – biblickým veršem.


Nejen, že pro mě byla kniha přínosná již před lety, kdy jsem si ji jako cílová skupina koupila, ale je mi přínosem i dnes, když volně navazuju na její témata při přípravě setkání dorostu.

Jediné nebezpečí pro tuto knihu, které momentálně vidím, jsou její kapitoly o médiích a sociálních sítích, které brzy budou (vlivem neustálé proměny) zastaralé.

Milana Faldynová, 2020

2 Komentářů

  1. Pingback: Tip na knihy pro maminky, ženy . . . – Vítejte na stránkách

  2. Pingback: Tip na knihy pro dospívající.. – Vítejte na stránkách

Přidávání komentářů není povoleno.