Pozvánka na seminář

Mnozí z nás se na svých programech potkáváme s dětmi, které není jednoduché zabavit, a je téměř nemožné udržet jejich pozornost. Názorů na to, proč tomu tak je hodně. Nakonec buď slevíme se svých zásad, nebo naše akce rodiny s těmito dětmi postupně přestanou navštěvovat. Myslím, že není na nás hodnotit, jak jsou děti vychované, či nevychované. Důležité je být připraven na variantu, že problém není ve výchově, a vidět před sebou dítě, které potřebuje pomoct. Někdy je to běh na dlouhou trať, jindy stačí málo. Bez toho aniž bychom gůglovali jestli má dítě ADHD, PAS a domnívali se, na jaké škále výše zmíněného se pohybuje, můžeme udělat vstřícný krok nejen k dětem, ale i k rodičům. Proto jsem se rozhodla poprosit paní Janu o seminář, který by nám přiblížil toto časté téma a to “Jak s těmito dětmi pracovat”. Naše Mateřské centrum Kidztown tyto pomůcky v posledních letech pořizuje, a rodiče, kteří je potřebují, je poznají a oceňují.

Několik z nich si můžeme ukázat, jsou dostupné pro každou besídku.  Vyměníme si také praktické rady a příklady dobré praxe.

Těším se, s kým z vás se potkám

Mirka Smetanová

SENZORICKÁ INTEGRACE NEJEN V PEDAGOGICE 

Přihláška na školení

Termín školení: 30.3.2023, uzávěrka přihlášek je 26.3.2023

Čas školení: od 9:00 do 16:30 s půlhodinovou přestávkou na oběd, dopoledne teoretická, odpoledne praktická část

Místo školení: Apoštolská církev, sbor Kolín, V Zídkách 402, 280 02 Kolín mapa

Pro koho je školení určeno:

Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s autismem, s poruchami chování, s poruchami učení, případně jinými cílovými skupinami osob.

Obsahová náplň školení:

Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a na její význam a důležitost v procesu učení. Na kurzu získáte poznatky o tom, co je senzorická integrace a co jsou poruchy senzorické integrace. Dozvíte se, jaké jsou konkrétní projevy těchto poruch a jaký mají vliv na vzdělávací proces, osvojování si základních akademických zručností (čtení, psaní) a na fungování v každodenním životě. Naučíte se, jak tyto poruchy rozpoznat a jak u dětí podporovat smyslové vnímání. Dále vám poradíme jaké aktivity zvolit na stimulaci jednotlivých smyslových systémů a poradíme vám vhodné pomůcky na senzorickou integraci, případně možnosti, jak upravit bezprostřední prostředí pro dítě/žáka.

Akreditace:

Kurz má akreditaci MŠMT ČR pod číslem: MSMT – 22893/2017-2-793 a po jeho absolvování vám bude e-mailem zasláno osvědčení.

Cena školení: 2 590 CZK (poplatek se hradí předem) Pokud naplníme skupinu, cena bude nižší. Pedagogickým pracovníkům může zaměstnavatel kurz proplatit ze školních šablon, služebníkům v církvích může sponzorským darem vypomoci ODAC, neváhejte proto kontaktovat Mirku Smetanovou. 

V ceně školení je započten oběd a materiály ze školení. 

Přihlášení: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 504 356 nebo na saseku@seznam.cz (Mirka Smetanová).

Maximální počet účastníků: 15 (minimální počet účastníků: 10)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany ODAC. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum semináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100 % účastnického poplatku. Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání semináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího semináře v případě, že je k dispozici volné místo.