Práce s dětmi s PAS

Narodí-li se do rodiny dítě s PAS, ovlivní to nejen rodinu nejbližší, ale i mnohé, kteří se s touto rodinou setkávají. Tím je samozřejmě i místní společenství, církev.

Není mým cílem se rozepisovat co PAS je, od toho jsou odborné publikace dostupné komukoli, kdo má zájem o toto téma, nebo kdo se s tímto pojmem již někde setkal. Mým cílem je dotknout se toho, že tyto děti, nebo dospělí lidé mohou být a bývají součástí křesťanské komunity. Jak pracovat s dětmi s PAS na nedělních besídkách? Mou zkušeností je, že se lidé dělí na dva tábory; buď se těchto dětí bojí a dělají vše pro to, aby se k nim na nedělku nedostaly, nebo je vezmou, ale mají strach, zda se to dá zvládnout. Pokusím se popsat některé praktické tipy, možnosti, které je dobré si osvojit v nedělce a trénovat je.  

-získat si pozornost dítěte

-nenutit do činností, spíše nabídnout

-nevyžadovat kontakt očí

-nevhodné společenské chování nahrazovat chováním přípustným (přesouvání pozornosti)

-vhodná hudba (rytmus) některé děti rády zpívají nebo rády poslouchají, jak zpívají druzí

– pochvala, odměna (stavebnice, Minecraft)

– režim; dítě si musí být jisté co se děje a bude dít (podpořit obrázky, vhodné jsou piktogramy), režim neměnit do doby než poznáš, že je dítě schopné to přijmout)

– některé děti nemluví, ale je dobré to zkoušet, ale nenutit

– děti někdy opakují tvé poslední slovo (echolálie), proto je vhodnější říct: vyber

– velmi cenná je touha dítě poznávat, pozorovat; děti s PAS se velmi liší, každé dítě má rádo něco jiného, něco jiného ho zklidní, něco jiného ho rozruší

– pozorování dítěte při hře (nechat si je hrát po svém)

– důležitý je asistent, který bude s vámi (nebýt na to sám)

-možnost odejití dítěte (pokud bude chtít) na chvíli z místnosti s doprovodem dospělého v případě rostoucí nepohody dítěte

-naučit kolektiv dětí, že dítěti pomůže

– věci, které se přihodí na besídce nebrat moc vážně, je uvolňující si udělat legraci

– v místnosti pro setkávání dětí mohou být sluchátka nebo ucpávky do uší, plánovací tabulka, piktogramy

Komunikace s rodinou dítěte s PAS je velmi důležitá, mohou nás upozornit na podstatné věci, které my během nedělních setkávání nejsme schopni objevit. Mým osobním cílem je tyto rodiny podpořit, povzbudit a dát jim možnost prožití bohoslužby s vědomím, že jejich dítě je v církvi přijaté takové, jaké je.

Dita