Kreativní vyučování – Hook

Když je před vámi 20 dětí, máte před sebou 20 odlišných úrovní schopností učení. K tomu aby se zapojilo více dětí do učebního procesu pomáhá kreativní způsob vyučování, při kterém se vyučující dotýká více úrovní učení.

  • Proč se děti ve sboru nudí?
  • Jsou vaše děti zapojené do vyučování?
  • Jak můžeme zjistit, jak děti vyučované látce porozuměly?
  • Jak můžeme říci, zda děti přijímají a chápou křesťanské hodnoty, které je učíme? 

Pomůckou může být Bloomova taxonomie,  model vytvořený k tomu, aby pomohl učitelům porozumět úrovním učení a způsobům, jakými si nastavit objektivní cíle lekcí. 

  1. Znát: schopnost popsat, pojmenovat, spojovat v souvislostech, najít, vyjmenovat, napsat a říci. 
  2. Pochopit: schopnost vysvětlit, porovnat, probrat-diskutovat, přeformulovat, předvídat, přeložit, shrnout-načrtnout.
  3. Aplikovat: schopnost ukázat, doplnit, použít, rozčlenit, přezkoumat, objasnit, vyřešit, 
  4. Rozebrat: schopnost vysvětlit, porovnat, protiklad, rozpoznat, vyšetřovat, zařadit
  5. Zhodnotit: schopnost rozhodnout, ohodnotit, vybrat, doporučit, obhájit, zhodnotit, upřednostnit, 
  6. Vytvořit: schopnost tvořit, vynalézat, plánovat, skládat, budovat, navrhovat, představovat si

Znalost

Základní znalost, která zahrnuje rozpoznání a zapamatování si faktů, termínů, základního konceptu/myšlenky, nebo jejich zodpovězení bez hlubšího porozumění, co vlastně znamenají. 

– učení Biblických knih a společné čtení

– verše zpaměti

Pochopení

Základní porozumění, při kterém se ukazuje chápání významu faktů a pojmů. Porozumění, které se projevuje schopností uspořádat, porovnat, přeložit, vyložit, popsat a shrnout hlavní myšlenky. 

– konkrétní otázky

– předmětné lekce

– předvádění a inscenace s dětmi

Aplikace

Zahrnuje použití získaných vědomostí k řešení problémů v nové situaci. „Jak toto souvisí s mým každodenním životem?“ 

-vyprávění příběhů

– vedené hraní a inscenace – tematické hry

Analýza

Zahrnuje zkoumání a rozdělení informací do částí, určování vztahů těchto částí, identifikace-rozpoznání motivů a příčin, utváření závěrů a hledání důkazů na jejich podporu.

-Rozdělení – učení 10 přikázání, učení na stanovištích

-porovnávací tabule a plakáty.

Hodnocení

Hodnocení zahrnuje představení a obhajobu názorů, které jsou tvořené vlastním úsudkem a hodnocením informací; platnost myšlenek a kvalita práce

-co by si dělal, kdyby..typ otázek

– interview s Biblickou postavou

– sestavení story boardu – příběhu z jednotlivých obrázků/scén

Vytváření

Spojování naučených informací. Použití těchto informací ke stavbě a skladně vlastních závěrů a vyjádření toho, co už se žák naučil. 

-budování maket a modelů (archa, egyptská města, zvířátka z fondánu)

-vymyšlení moderní scénky založené na Biblických principech

-psaní a představení loutkového divadla nebo pantomima.

K nastavení dobrého cíle také dopomáhá znát učební možnosti dětí různého věku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *