Sedm zastavení na cestě k dospělosti-Lisa Damour

Sedm zastavení na cestě k dospělosti


Zatímco Jensenová (Mozek náctiletých) se na dospívající dívá z hlediska neurovědy, Dr. Lisa Damourová na vývoj náctiletých nahlíží z pohledu psychologie. Ve své knize Untangled předkládá sedm proměn, kterými musí každá dospívající dívka projít, aby dosáhla dospělosti.

Jsou to: Loučení se s dětstvím, Zařazení doparty přátel, Zkrocení emocí, Smíření s autoritou, Plánování budoucnosti, Romantické vztahy a Péče o sebe.

Na těchto sedmi milnících Damourová odkrývá některé psychologické procesy, které stojí zachováním dospívajících dívek. Vychází částečně z práce Anny Freudové, která popsala adolescentní chování jako chování plné protikladů a náladových skoků, které by u dospělého byly považovány za vysoce abnormální, u dospívajícího jsou však běžné.


Dr. Lisa Damourová současnou dospívající dívku popisuje jako dívku opravdu rozervanou: Potřebuje se oddělit od svých rodičů a zároveň je v období, kdy je intenzivně potřebuje. Potřebuje víc soukromí a času pro sebe, ale zároveň chce být mezi lidmi, součástí skupiny, uznaná a oblíbená. Potřebuje přátele, ale zároveň s nimi komunikuje z větší části přes digitální technologie. Sama je plná rozporů a přelétavosti, ale podobné vlastnosti na dospělém nesnese. Vzpouzí se autoritě dospělých a zároveň potřebuje cítit hranice. Prožívá emočně nejintenzivnější životní období, ale není schopná je komunikovat.


Damourová má za cíl ale hlavně ukázat, že jednotlivé fáze, ač provázené často konflikty s rodiči a vrstevníky, vnitřním zmatením dívek a celkově často obecně nepochopitelným chováním, jsou důležité pro růst dospívajících dívek a spíš než na abnormalitu ukazují na jejich zdravý vývoj. Vidíme tedy alespoň částečně, že svět dospívajících dívek je plný nových vjemů, prožitků, emocí. Velmi často o náctiletých možná trochu povýšeně říkáme, že „na všechno chtějí mít vlastní názor“. A vlastně je to tak – dospívající se snaží v tom vnitřním boji, který prožívá, utvořit si svůj vlastní náhled na sebe a na svět.


Autorka svou knihu protkává příběhy ze své praxe školní poradkyně a psycholožky, takže je báječně čtivá. Rozhodně ji doporučuji těm, kteří se chtějí alespoň trochu přiblížit přemýšlení náctiletých dívek.

Milana Faldynová

Original: DAMOUR, Lisa. Untangled: guiding teenage girls through the seven transitions into adulthood [Kindle]. New York: Ballantine Books, 2016 [cit. 2019-10-16]. ISBN 978-055-3393-064. Dostupné z: Amazon Kindle Store

2 Komentářů

  1. Pingback: Tip na knihy pro muže, otce . . . – Vítejte na stránkách

  2. Pingback: Tip na knihy pro maminky, ženy . . . – Vítejte na stránkách

Přidávání komentářů není povoleno.